Ga naar de inhoud

Onze basisregels

RESPECT.

Wederzijds respect. Ieder mag zijn wie hij is. Daarom geen discussie over kleur, afkomst, geaardheid of religieus- levensbeschouwelijke onderwerpen. Respect ook voor de gevoelens, van kwaadheid tot vreugde, die een ander ons meedeelt, ook al voelen we het persoonlijk anders aan. Onaanvaardbaar zijn daarom ook negatieve, afbrekende kritiek, beschuldigingen of verwijten.

VERBONDENHEID

We zitten allemaal in een min of meer lastig parket, met vragen en twijfels en problemen allerhande… en we willen dat ergens kwijt kunnen. Laten we elkaar nabij zijn, beluisteren, steunen, raad geven, met andere woorden “zorgen” voor elkaar. We kunnen elkaar veel leren en helpen: dan staan we heus niet meer zo alleen !

VERTROUWEN

We vertrouwen erop dat gesprekspartners op deze site het goed met elkaar voorhebben. Ieder kan maar – ook anoniem – vertrouwen schenken als hij/zij gelooft in goede handen, in goede harten terecht te komen. Dan voel je je veilig, op je gemak. Kan ik op jou vertrouwen? Je mag op mij vertrouwen!

MEDEDEELZAAMHEID

Niet alles moet en kan gezegd worden. ieder is uiteraard vrij daarin zo ver te gaan als hij/zij wil. Maar wat openheid, wat mededeelzaamheid bevordert het gesprek en het juiste antwoord erop. Anonimiteit én openheid. Sommige zullen later elkaar willen ontmoeten… voor anderen zal dat altijd een stap te ver zijn. Vrijheid… blijheid!