Ga naar de inhoud

Op bezoek

Gedetineerden mogen bezoek ontvangen van hun familie, vrienden en kennissen. Het is belangrijk dat gedetineerden tijdens hun detentie contact houden met hun dierbaren. Regels en afspraken hangen af van verschillende factoren. 

Op volgende pagina’s kan je nuttige informatie vinden over hoe een bezoek verloopt.

Vanaf 1 juli 2023 nieuw busnet in Brugge

Om de bus naar het PCB te nemen, kies je voor onderstaande bus vanaf 1 juli 2023: