Ga naar de inhoud

Re:Even raad vragen

Home Forums Familie van gedetineerden Even raad vragen Re:Even raad vragen

#2132

Beste Belleken,

Zoals Maatje het al heeft aangegeven, is het zeker een moeilijke situatie waarin je bent verzeild geraakt, maar kun je tevens ook zeker beroep doen op onze diensten.

Laat me mezelf kort even voorstellen. Mijn naam is Maaike Bervoet en ik werk binnen de dienst Justitieel Welzijnswerk – Buitendienst in Brugge. Wij bieden informatie, advies en ondersteunende gesprekken aan tav de omgeving van gedetineerden die in de gevangenis van Brugge en Ruiselede verblijven.

In ieder gerechtelijke arrondissement heb je een dienst Justitieel Welzijnswerk. Enerzijds werken zij met de gedetineerden (trajectbegeleiding), anderzijds is er ook aandacht voor de gedetineerden hun naastbestaanden. De hulpverlening is gratis, vertrouwelijk, vrijwillig, …

Drie keer overgeplaatst worden naar een andere gevangenis op korte termijn is veel en dat moet zwaar om te dragen zijn. Tevens is het ook een enorm grote aanpassing voor jullie als naastbestaanden. De afstand wordt vaak groter, dan kleiner. Jammer genoeg kun je hier niet echt iets tegen doen. De directie van bvb. de gevangenis in Wortel overlegt met de directie in Tillburg en zo komen ze tot een overeenkomst van welke gedetineerde overgebracht kan worden. Gedetineerden worden soms maar kort op voorhand of zelfs niet hiervan op de hoogte gebracht. Vaak is de reden ook onduidelijk. Het kan gaan om plaatsgebrek in de huidige gevangenis, contact vermijden met mede-daders/plichtigen, …

Het enige wat je kan doen, is eens polsen bij de PSD (psycho-sociale dienst)van de gevangenis of zij je meer info kunnen doorgeven over de werkelijke reden. Anderzijds kun je ook polsen bij je advocaat of er hiertegen iets kan gedaan worden. Wat je partner wel kan doen, is opnieuw zijn transfer aanvragen naar een andere, dichtere gevangenis, maar hier moet de directie sowieso zijn toestemming voor geven…

Indien je nog vragen hebt, aarzel dan niet om verder contact met me op te nemen of met een JWW dichter in de buurt.
Zie alle adressen in deze link: http://www4wvg.vlaanderen.be/wvg/welzijnensamenleving/welzijnswerk/Paginas/Adressenjustitieelwelzijnswerk.aspx

Met vriendelijke groet en veel sterkte.

Maaike Bervoet
Team Justitieel Welzijnswerk Buitendienst-OO, CAW Regio Brugge
Refugestraat 1
8200 Brugge – Sint-Andries
Tel. 050 31 01 07
buitendienst@cawregiobrugge.be