Ga naar de inhoud

Re:vraagje

Home Forums Familie van gedetineerden vraagje Re:vraagje

#1297

Beste Nadine,

Eerst en vooral wil ik je proficiat wensen. Ten tweede wil ik je wat meer informatie geven omtrent het huwen in de gevangenis van Brugge.

Alvorens te kunnen huwen zijn er een aantal attesten nodig:

– Getuigschrift van woonst
Maximaal 3 maanden oud en met fiscale zegel. Aan te vragen bij de dienst bevolking van de gemeente waar men ingeschreven is. Indien ambtshalve geschrapt moet je je eerst opnieuw laten inschrijven.

– Afschrift van de geboorteakte
Maximaal 3 maanden oud en met fiscale zegel. Aan te vragen in de gemeente waar men geboren is.

– Afschrift van de echtscheidingsakte of overlijdensakte
Indien je gescheiden of weduwnaar bent. Maximaal drie maanden oud en met fiscale zegel.

– Attest van gevangenschap van de gedetineerde
Aan te vragen bij de griffie.

– Identiteitskaart of copie identiteitskaart
De gedetineerde kan dit aanvragen bij de griffie van de gevangenis. Indien één van de partijen ambtelijk geschrapt is kan men niet huwen. Je moet dus eerst je identiteitskaart in orde brengen.

– Volmacht van de gedetineerde
De gedetineerde moet een volmacht schrijven waarin hij verklaart dat hij/zij met persoon x wenst te huwen en dat hij de toestemming aan die persoon geeft om hiervoor alles in orde te brengen. De handtekening van de gedetineerde moet door de directie van de gevangenis gewettigd worden.

– Toestemming van de directie
De gedetineerde moet toestemming vragen aan de directie om te kunnen huwen in de gevangenis.

Wat zal er aan jullie worden gevraagd?
– beroep van beiden
– getuigen (naam, geboortedatum, verwantschap, adres)
– wel of geen huwelijkscontract
– met of zonder ringen
– woonplaats ouders

Contact burgerlijke stand Brugge
De burgerlijke stand is te bereiken op 050/448 202

Wat kan ? Wat kan niet ?

Het enige wat je mag binnen brengen is een wegwerpcamera. Videocamera’s zijn verboden, evenals extra films.

Het aantal genodigden moet binnen de perken blijven. Over het algemeen geldt er een maximum van 10 (20) personen, bruid en bruidegom inbegrepen.

Kinderen mogen aanwezig zijn, maar de leeftijd van de kinderen moet op voorhand worden doorgegeven, evenals welke relatie ze hebben tot de genodigden of tot de bruid/bruidegom.
Vb. Kevin, 9 jaar, zoon van de zus van de bruidegom.

De plechtigheid op zich duur zo’n 15 minuten. Daarna volgt er nog een receptie van ongeveer een uur. Achtereenvolgens is er mogelijkheid tot ongestoord bezoek.

De koffie en de taart worden door de gevangenis gratis voorzien.
Indien de ringmaat van de gedetineerde moet afgenomen worden, kan een juwelier dit doen in de advocatengang.

Nog vragen?
Neem gerust contact op met de Buitendienst van Justitieel Welzijnswerk Brugge.
Refugestraat 1
8200 Brugge
050/31 01 07
jww@cawregiobrugge.be

Met vriendelijke groet,

Bervoet Maaike
Medewerkster Buitendienst