Ga naar de inhoud

Re:Bezoek aan meerdere gedetineerden in 1 keer

Home Forums Familie van gedetineerden Bezoek aan meerdere gedetineerden in 1 keer Re:Bezoek aan meerdere gedetineerden in 1 keer

#1218

Beste,

Daar u een bloedverwant bent, is er geen voorafgaandelijke toestemming van de directie vereist, waardoor u direct op bezoek kan gaan naar uw zonen. U moet enkel uw identiteitskaart overhandigen en verwantschap kunnen laten blijken.

Bezoekers kunnen in principe slechts bij 1 gedetineerde op bezoek komen, met uitzondering van de bezoekers van wie meer dan 1 familielid (tot de tweede graad) opgesloten is in de gevangenis van Brugge. Om uw drie zonen gelijktijdig te kunnen bezoeken, dient u de gevangenis hiervoor te contacteren op het nummer: 050/457 111. U dient een toelating van de directie te krijgen hiervoor.

Het familiaal bezoek is een bezoek zonder toezicht, toegestaan tussen de gedetineerde en zijn familie tot de tweede graad. Dit familiaal bezoek is beperkt tot twee bezoekers en tot driemaal per maand.

Om aanspraak te kunnen maken op het familiaal bezoek dien je aan volgende voorwaarden te voldoen:
– de gedetineerde verblijft minimum al drie maanden in de gevangenis
– de gedetineerde mag geen strikt regime hebben of bezoek achter glas
ontvangen
– er zijn geen inbreuken tegen het bezoekreglement gepleegd door de
bezoeker of door de gedetineerde
– enkel meerderjarigen kunnen van dit bezoek gebruik maken
– bezoekers moeten gedurende minstens 6 maanden belangstelling getoond
hebben, die toelaat te geloven in de oprechtheid van de relatie met
de gedetineerde.

Het familiaal bezoek (om uw drie zonen samen te kunnen zien), dient aangevraagd te worden. U heeft hierbij ook toelating van de directie nodig.

Indien u nog verdere vragen/problemen heeft, of nood hebt aan een ondersteunend gesprek, kan u ons steeds contacteren via volgende adresgegevens:

Justitieel Welzijnswerk Brugge – Buitendienst
Refugestraat 1
8200 Sint-Andries (Brugge)
050 31 01 07

Met vriendelijke groet,

Bervoet Maaike
Team Buitendienst