Ga naar de inhoud

Re:een vraagje ivm BEZOEKERSLIJST

Home Forums Familie van gedetineerden een vraagje ivm BEZOEKERSLIJST Re:een vraagje ivm BEZOEKERSLIJST

#1702

Beste Nele,

De info die je vraagt is nogal redelijk uitgebreid. De gedetineerde kan bezoek van ieder persoon aanvragen, maar deze wordt al dan niet goedgekeurd door de directie. Voor bloed- en aanverwanten tot de 3e graad is er geen voorafgaandelijke toestemming van de directie vereist. Je moet enkel je verwantschap kunnen laten blijken, vb. via je identiteitskaart.

De samenwonende partner (zelfde adres), de opgegeven persoon als partner tijdens het onthaalgesprek met de directie, de persoon waarmee de relatie bekend gemaakt wordt aan de directie en de voogd valt onder bezoek familie.

Derden, zoals schoon- en stiefouders, schoonbroers en –zussen, neven en nichten, vrienden dienen eerst toestemming te krijgen van de directie. U dient een fotokopie van uw identiteitskaart (voor- en achterkant) op te sturen naar de gedetineerde die u wenst te bezoeken. De gedetineerde heeft deze kopie nodig om een bezoekaanvraag in te dienen. Het kan tot ruim twee weken duren na het versturen van de fotokopie vooraleer de bezoektoelating in orde is.

Als het gaat om minderjarigen, geldt er nog een andere regeling.

Enkel de gedetineerde en de gevangenis hebben zicht op de bezoekerslijst van de gedetineerde. Derden kunnen deze informatie enkel vernemen via de gedetineerde zelf en hebben hier dus geen zicht op.

Indien je nog vragen hebt, aarzel dan niet om contact met me op te nemen.

Met vriendelijke groet,

Maaike Bervoet
Team Justitieel Welzijnswerk Buitendienst-OO, CAW Regio Brugge
Refugestraat 1
8200 Brugge – Sint-Andries
Tel. 050 31 01 07
Fax. 050 31 76 89
maaikebervoet@cawregiobrugge.be