Ga naar de inhoud

Re:Groep familie van gedetineerden

Home Forums Familie van gedetineerden Groep familie van gedetineerden Re:Groep familie van gedetineerden

#327
simonna
Deelnemer

  Bericht over nieuwe maatregelen voor gedetineerden

  Vandeurzen benadrukte dat binnen de begroting 2008 een duidelijke keuze voor Justitie is gemaakt.
  -Het budget stijgt voor dit jaar met 4,7 procent tot 1,607 miljard euro.
  -Grootste deel daarvan gaat naar personeelskosten.

  De minister kondigde ook aan dat er wellicht dit jaar 626 personeelsleden voor de gevangenissen en 235 mensen voor de justitiehuizen bijkomen.

  Vandeurzen merkte op dat de bouw van gevangenissen geen oplossing biedt voor alle problemen en dat er ook alternatieven moeten worden onderzocht, maar “we moeten ook de moed hebben om op lange termijn de nodige investeringen vast te leggen”.

  Bovendien wil Vandeurzen ervoor zorgen dat de 23.000 mensen die op de loonlijst van Justitie staan, in staat zijn nieuwe regels uit te voeren door de nodige randvoorwaarden te voorzien.
  -Hij verkiest eerder te investeren in de rails alvorens er een trein op te laten rijden, luidde het.

  Minstens meer cellen
  Een belangrijk punt in de strafuitvoering is het renoveren en optrekken van de gevangeniscapaciteit.
  -In 2007 zaten gemiddeld 9.869 mensen in de gevangenis, bij een capaciteit van 8.358 cellen.
  -De capaciteitstoename wordt in de nota niet geconcretiseerd.
  -Dat project moet het voorwerp uitmaken van een regeringsbeslissing, waarvoor Vandeurzen binnenkort een meerjarenplan met vier grote actiepunten aan de regering wil voorleggen.

  Het gaat daarbij om een renovatieprogramma voor het herstel van verloren capaciteit, de bouw van bijkomende cellen op bestaande sites, de bouw van nieuwe gevangenissen en een inhaalprogramma voor renovatie dat voor veilige en humane leefomstandigheden moet zorgen.
  -Ons land telt 32 gevangenissen.
  -Daarvan dateert een twintigtal uit de 19de eeuw.