Ga naar de inhoud

Re:Internering in België

Home Forums Familie van gedetineerden Internering in België Re:Internering in België

#376
maatje
Sleutelbeheerder

  dag warriormom,

  Zaterdag laatst was er in Antwerpen een congresdag van Similes, een vereniging van en voor familieleden van personen met psychische problemen. Ook daar waren er schrijnende getuigenissen.
  Maar toch zijn er tekenen van hoop. Similes brengt lotgenoten samen. Mensen vinden daarbij begrip en ondersteuning en worden samen sterker. Maar daarbovenop verdedigt deze vereniging de belangen van deze gezinnen bij verschillende overheden en bestrijdt ze het stigma en taboe dat nog steeds rust op mensen met psychische problemen én hun families.
  Similes heeft al heel wat gerealiseerd maar zoals dr Dirk De Wachter het die dag ook benadrukte, is het zeer belangrijk om de druk op de ketel te BLIJVEN houden.
  JAMMER GENOEG bestaat (naar mijn weten) nog geen enkel initiatief dat familieleden van geïnterneerde mensen samenbrengt en ondersteunt, laat staan hun belangen bij de overheid verdedigt. Politiek gezien is dat uiteraard geen thema waarmee je stemmen wint! En nochtans zou een betere kwaliteit van zorg voor iedereen een win/win resultaat hebben.
  Hoopvol is volgens mij het initiatief van de familiegroep in Leuven. Een eerste stap misschien, maar wel een belangrijke, in ieder geval een schitterende…

  Op zaterdag 20 december zal het thuisfront opnieuw post vatten aan de poort van de gevangenis in Brugge. We willen bezoekers onthalen met wat koffie, thee of frisdrank; een kans bieden tot ontmoeting, een luisterend oor …. en wie weet vinden mensen elkaar om een stap verder te zetten…
  Elke bezoeker zal volgende wens meekrijgen:

  Als wij de toekomst niet meer zien
  dan is er altijd nog de Ster
  die spreekt van hoop en teder licht
  en zegt tot elk van ons:
  geloof het maar – er is verbondenheid
  door nacht en duister heen.
  En weet: je mag altijd opnieuw beginnen.

  van harte
  alle goeds,
  maatje