Ga naar de inhoud

rekeningnummer

Home Forums Familie van gedetineerden rekeningnummer rekeningnummer

#2354

Dag Iceem,

Wat bedoel je precies met: ‘omdat je diegene niet kan bereiken’?

Wanneer het gaat om bezoek van een familielid of partner moet je aan het onthaal in de gevangenis wel een bewijs voorleggen dat je familie bent van de gedetineerde. Dat kan een trouwboekje, een attest van gezinssamenstelling, een attest van wettelijk samenwonen enzovoort zijn.

Wanneer iemand op bezoek wil komen die geen dichte familie of opgegeven partner is, dient er steeds een bezoekaanvraag te gebeuren door de gedetineerde zelf. De gedetineerde die je wil bezoeken, moet je naam doorgeven aan de gevangenisdirectie. Hij moet ook een fotokopie van je identiteitsbewijs bijvoegen. Je kan deze kopie via de post aan de gedetineerde bezorgen. De directeur beslist dan of je op bezoek mag komen. Hij laat dit weten aan de gedetineerde. De directeur weigert enkel de toelating tot het bezoek wanneer hij vreest dat het bezoek een gevaar inhoudt voor de orde en veiligheid in de gevangenis of wanneer hij oordeelt dat de bezoeker geen gerechtvaardigd belang heeft.
Bezoekers met een prothese of een pacemaker moeten aan het onthaal een medisch attest kunnen voorleggen.

Is dit een antwoord op je vraag of?
Zoniet, geef dan zeker een seintje terug.

Mvg,

Maaike Bervoet
Team Justitieel Welzijnswerk Buitendienst-OO, CAW Noord-West-Vlaanderen
Refugestraat 1
8200 Brugge – Sint-Andries
Tel. 050 31 01 07
buitendienst.jww@cawnoordwestvlaanderen.be