Ga naar de inhoud

Re:kerstcadeautjes voor gedetineerden !?

Home Forums Familie van gedetineerden kerstcadeautjes voor gedetineerden !? Re:kerstcadeautjes voor gedetineerden !?

#609
romeo
Deelnemer

  Beste allen,
  Ik wil jullie allen op de hoogte brengen van de Kerstwensen van Minister Stefaan De Clerck. Ik citeer hierbij de omzendbrief die mijn gedetineerde onder de neus werd geschoven toen hij op het PSD – Brugge, bescheiden vroeg of hij de kerstdagen eens bij zijn moeder en familie zou mogen doorbrengen. Zijn V.I. datum was 15 mei 2009 – ja hoor u leest het goed : 2009. Zijn reclasseringsdossier is perfect in orde maar hij heeft nog steeds geen enkel uur buiten de gevangenis doorgebracht.

  Begin citaat :
  Contact : Van Melderen Catherine
  Federale Overheidsdienst Justitie – Waterloolaan 115 – 1000 Brussel
  Betreft : Mevrouw, mijnheer de Directeur

  Ik vestig Uw aandacht op het fit dat art. 6 per. 1 van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidstraf voorziet dat de veroordeelden, die genieten van penitentiair verlof, driemaal zesendertig uren per trimester de gevangenis mogen verlaten. Zij hebben derhalve de mogelijkheid hun verloven te plannen, rekening houdende met voorzienbare gebeurtenissen, zoals de feestdagen ter gelegenheid van Kerst en Nieuwjaar.

  In dezelfde context deel ik u mee dat de eindejaarsfeesten dan ook GEEN VOLDOENDE MOETIEF zijn om een uitgangsvergunning aan te vragen, zoals voorzien in het art. 4 par. 21 : zij vallen immers niet onder de wettelijke voorziene belangen en de aanwezigheid van de veroordeelde buiten de gevangenis is niet vereist.

  Voor de Minister,
  de directeur generaal
  H. Meurise

  Directoriaat generaal EPI
  Penitentiaire inrichtingen
  Directie – detentiebeheer

  Einde citaat

  Als dit geen warm gevoel geeft bij onze gedetineerden en hun dierbaren hé. Een echte schande hoe onze cultuur, normen en waarden worden verloochend door de CD&V’ers die staan te prediken als er verkiezingen zijn natuurlijk!! en hoe ze met onze gedetineerden de zot houden door ze van het kastje naar de muur te sturen.