Ga naar de inhoud

Re:Masterproef

Home Forums Familie van gedetineerden Masterproef Re:Masterproef

#1560
Anoniem

  Beste mensen, dank u wel voor de reacties.

  Vooreerst wens ik te zeggen dat ik absoluut niet als ramptoerist wil beschouwd worden. Dit forum was voor mij een derde manier (naast contact met het JWW, de directie van de gevangenis) om mensen te vinden om deel te nemen aan een gesprek om zo te komen tot tips en aanbevelingen voor het beleid en hulpverlening om hun aanbod naar vrouwen van gevangenen toe beter af te stemmen op hun noden en behoeften.

  Het is uiteraard niet vanzelfsprekend dat vrouwen over hun problemen willen praten. Ik heb dan ook heel veel respect en erkenning voor vrouwen die wel wensen te praten over hun noden. Natuurlijk respecteer ik ook de wensen van diegenen die hier liever niet deelnemen omwille van verschillende redenen. Dit spreekt voor zich.

  Vanuit mijn vooropleiding tot maatschappelijk assistent heb ik zoveel mogelijk ervaring geput om de doelgroep te benaderen op een respectvolle en begripvolle manier. Omdat ik tijdens mijn stageperiode in contact kwam met vrouwen waarvan hun partner in de gevangenis verbleef, kreeg ik de indruk dat de vrouwen er voor zoveel alleen voor stonden en veel moeilijkheden ervaarden bij opvoeding van de kinderen, het strenge regime in de gevangenis,…Vanuit die ervaring had ik mij voorgenomen om tijdens mijn huidige opleiding (criminologie) specifiek een werkstuk te maken rond vrouwen die vaak over het hoofd worden gezien door het systeem.

  Het is dan ook vanuit hun perspectief dat ik “het gevangeniswezen” wens te benaderen. Hoe ervaren vrouwen van gedetineerden het bezoek? Willen zij het liever anders zien? Moet de regeling flexibeler? Op welke vlakken zou extra hulp welkom zijn?

  Vanuit de antwoorden zal ik dan ook aanbevelingen proberen te doen naar het beleid (hulpverlening en gevangenis). De gesprekken dienen dus enkel om beter de vrouwen van gevangenen te begrijpen én om vanuit die gesprekken nuttige en kwaliteitsvolle aanbevelingen te kunnen formuleren naar de beleidsinstanties.

  Hopelijk mag hieruit blijken dat ik niet op zoek ben naar miserie-verhalen, maar naar vrouwen die hun mening en ervaringen over de situatie wensen te verwoorden. Intussen zijn er ook al twee mensen bereid deel te nemen aan het onderzoek, waarvoor mijn oprechte dank! LLB, dank u voor de tips! Ik heb de directeur al gecontacteerd en wacht momenteel op een antwoord. Het plaatsen van zoekertjes en dergelijke meer zal ik overwegen, daar mijn budget beperkt is.

  Hopelijk heb ik nu meer mijn standpunt verdedigd en mag het duidelijk zijn dat ik mij bewust ben van de vele moeilijkheden die er zijn om over het thema te praten. Ik heb niet het gemakkelijkste onderwerp gekozen om in mijn masterproef te bestuderen, maar ik ben er zeker van dat wanneer ik voldoende mensen heb gevonden die wensen deel te nemen, het een enorm rijke ervaring zal zijn en het een kwalitatieve thesis zal opleveren waarbij vrouwen van gedetineerden ook een stem krijgen.

  Dank u wel voor jullie begrip!

  Vriendelijke groetjes