Ga naar de inhoud

Re:zoon

Home Forums Familie van gedetineerden zoon Re:zoon

#2055

Beste Ingrid,

Mijn naam is Maaike Bervoet en ik werk binnen de dienst Justitieel Welzijnswerk – Buitendienst in Brugge. Wij bieden informatie, advies en ondersteunende gesprekken aan tav de omgeving van gedetineerden.

Als ik het goed begrijp, heb je vooral vragen omtrent je zoon zijn strafuitvoering? Om daar een duidelijk en correct antwoord op te krijgen, raad ik je aan om contact op te nemen met de PSD (psycho-sociale dienst) van de gevangenis te Dendermonde. Zij kunnen, op basis van het dossier van je zoon, je informatie verstrekken, maar hiervoor is wel toestemming van je zoon voor nodig, daar de PSD ook een beroepsgeheim heeft.

Nu, een gedetineerde kan, vanaf dat hij 1/3e van zijn effectieve straf heeft uitgezeten, een voorlopige/voorwaardelijke invrijheidstelling (VLV of VI)aanvragen. Bij recidive kan dit pas aan 2/3e. Als het gaat om 30 jaar en levenslang gelden er andere regels.

Onder de drie jaar kun je een VLV aanvragen en kan dit zonder voorwaarden. Boven de drie jaar spreken we van een VI en meestal gaat dit gepaard met voorwaarden. Maar om je zoon zijn persoonlijke strafuitvoering te kennen, neem je best contact op met de PSD.

Ivm het terug naar huis komen wonen. Indien je dit niet wenst, dan kun je dit weigeren. In dit geval zal je zoon een andere oplossing moeten zoeken, vb. alleen iets zoeken om te huren, bij derden, opvang, instelling,… Afhankelijk opnieuw van je zoon zijn eigen situatie.

Indien je nog vragen hebt, aarzel dan niet om verder contact met me op te nemen. Tevens kan je ook steeds terecht bij mij collega’s in Dendermonde: http://www.cawregiodendermonde.be/nl/index.php?option=com_content&view=section&id=15&Itemid=124

Met vriendelijke groet en veel succes.

Maaike Bervoet
Team Justitieel Welzijnswerk Buitendienst-OO, CAW Regio Brugge
Refugestraat 1
8200 Brugge – Sint-Andries
Tel. 050 31 01 07
maaikebervoet@cawregiobrugge.be