Ga naar de inhoud

Oproep aan (ex-)partners van zedenplegers

Home Forums Familie van gedetineerden Oproep aan (ex-)partners van zedenplegers

 • Auteur
  Berichten
 • #2377
  Ellen Vermet
  Deelnemer

   Hallo allemaal,

   Mijn naam is Ellen en ik ben masterstudente Criminologie. Met mijn onderzoek naar de noden van de (ex-)partner van een persoon die verdacht wordt van of veroordeeld werd voor een zedendelict op een minderjarig slachtoffer, wil ik deze onzichtbare groep mensen een stem geven. Tijdens mijn stage bij de politie heeft een ontmoeting met de partner van een zedenpleger mij enorm aangegrepen. Het was voor mij onmiddellijk duidelijk dat een dergelijk strafbaar feit ook voor de naasten van de pleger zeer grote gevolgen heeft. De impact van deze gebeurtenis op hun dagelijkse leven, alsook hun noden en/of behoeften op het vlak van steun en begeleiding worden vaak genegeerd. Ik wil dan ook dit onderwerp met behulp van mijn onderzoek onder de aandacht brengen.

   Het doel van mijn onderzoek is om de noden van partners en ex-partners in kaart te brengen. De bevindingen van mijn onderzoek zouden de poort naar een betere opvang en begeleiding voor hen kunnen open zetten. Uw medewerking aan mijn onderzoek kan resulteren in een grotere interesse vanuit de overheid voor lotgenoten. De doelstelling op langere termijn is de (ex-)partners van zedendelinquenten (of familieleden in het algemeen) als ‘slachtoffer’ te laten erkennen. Daardoor kan er dan vanuit verschillende hoeken en van op verschillende niveaus voor deze kwetsbare groep meer aandacht komen. Om deze doelstellingen te bereiken, vraag ik met respect om uw medewerking.

   1. Bent u een partner of ex-partner (18+) van een persoon die wordt/werd beschuldigd voor een zedendelict op een minderjarig slachtoffer? Of werd uw partner of ex-partner reeds veroordeeld voor een zedendelict op een minderjarig slachtoffer?

   • Wat wordt er bedoeld?
   Hiermee worden zowel feiten bedoeld binnen het kerngezin, dus feiten die binnen het eigenlijke gezin plaatsgevonden hebben, alsook feiten die voorgevallen zijn in bijvoorbeeld de ruimere familiale context (bv. nonkel met minderjarige neef, grootvader met minderjarig kleinkind…) en bij volstrekte vreemden/niet familieleden.

   • Met ‘feiten’ worden dan zeer specifiek het volgende bedoeld:
   1) Fysiek contact tussen de dader en het slachtoffer.
   2) Feiten zonder fysiek contact tussen dader en slachtoffer. Bijvoorbeeld: exhibitionisme ten aanzien van minderjarigen, kinderpornografie …

   2. Wilt u meewerken aan mijn onderzoek en bent u bereid om te getuigen over uw ervaringen? Kunt u vertellen wat de gevolgen waren voor uw dagdagelijkse leven? Hebt/had u emotionele en/of psychologische problemen? Heeft u in uw sociaal leven en op economisch (financieel) vlak last van wat er gebeurd is? Heeft u positieve of eerder negatieve ervaringen in uw contacten met politie/justitie en mensen van de hulpverlening?

   Het is belangrijk om te weten dat uw deelname aan mijn onderzoek op volledig vrijwillige basis gebeurt. De bevraging zal worden georganiseerd via een vragenlijst, die u digitaal of schriftelijk kan invullen. Uiteraard worden uw gegevens volledig anoniem en strikt vertrouwelijk verwerkt. Het spreekt voor zich dat details omtrent de pleger en het gepleegde misdrijf niet worden bevraagd. Mijn onderzoek focust uitsluitend op uw ervaringen als (ex-)partner. Enkel uw ervaringen zijn van belang voor mijn onderzoek. Bovendien kunt u op elk moment uw medewerking aan mijn onderzoek stop zetten!

   Als u aan mijn onderzoek wil meewerken, bijkomende informatie wenst of indien u vragen en/of opmerkingen heeft, aarzel dan niet om mij een mailtje te sturen: studente.criminologie@outlook.com

   Alvast op voorhand bedankt voor uw tijd en medewerking!

   Hartelijke groeten,

   Ellen

  • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.