Ga naar de inhoud

SURB

 • Auteur
  Berichten
 • #538
  Chantal
  Deelnemer

   Hallo,

   Heeft er iemand ervaring met de strafuitvoeringsrechtbank,mijn vriend moet op 28/12 voor de Surb komen zijn vi datum is 26/06/10 maar in december kan hij dus E.T. aanvragen.
   Word dat snel gegeven of niet:(

   #539
   marc
   Deelnemer

    Dit hangt van de rechters af die zetelen in de SURB.

    Vele faktoren spelen daar in mee, gedrag, burgelijke partij,
    werk, detentieplan enz.

    14 dagen na verschijning heb je de conclusie.

    #551
    Chantal
    Deelnemer

     Hoi,

     Alvast bedankt voor de reactie,nu heeft de gevangenisdirecteur hem gezegd dat de datum op zijn moederfiche niet klopt en dat hij pas later dan december voor de SURB moet komen.:(
     Het verslag van de justitieassistent was positief alsook dat van de gevangenis het enige wat negatief was is dat hij geen vast werk heeft ,hij kan nu wel gaan werken maar is een contract van 4 dagen dat zou dan weer niet genoeg zijn 🙁

     groetjes en bedankt

     #606
     Marsupilami
     Deelnemer

      Mijn vriend is vorige donderdag moeten voorkomen.

      Alles was positief, de verslagen van de directie, van het psd, hij heeft een vast contract op zak, geen enkel tuchtrapport, noem maar op.

      Wat wij al maanden ondervinden is dat het psd van de gevangenis hun uiterste best doen om de boel te saboteren.

      Door steeds verkeerde informatie te geven over hoe en wat hij moet doen voor zijn agressiebegeleiding in orde te krijgen zijn we kostbare weken tijd verloren waardoor het niet op tijd in orde was tegen dat hij voor de surb moest voorkomen.

      Tweede reden was, en nu moeten jullie goed luisteren:

      12 november is er een justitieassistente bij mij thuis geweest voor een maatschappelijk enquête.
      De dag nadien had ze het verslag al doorgefaxt naar de griffie zodat het ook in zijn dossier kon gestoken worden.

      Nu heeft mijn vriend twee maanden extra bak bijgekregen omdat die twee zaken nog niet in orde waren. Het verslag van de justitieassistente zat zelfs niet in zijn dossier!
      Vandaag heb ik de ganse morgen gebeld met psd, griffie en zelfs directie om te vragen wat de reden is dat dat verslag niet in zijn dossier zat, alhoewel ze het al meer dan een maand hadden ontvangen per fax.

      Weet je wat mijn antwoord was?? Je moet nog een beetje lef hebben om zoiets te zeggen: ” ha ja, waarschijnlijk vergeten erin te steken!”

      Het is steeds dezelfde persoon van psd die bewust stokken in de wielen steekt, verkeerde informatie geven en je van het kastje naar de muur sturen, bewust verslagen achterhouden wetende dat hij daardoor maanden bak bij zal krijgen.

      Eén iets is zeker, onze advocaten zullen haar dagvaarden voor opzettelijke obstructie van rechtszaken.

      Die stomme koe, héél die bak is één bende grote onbekwame grote nullen die maar twee zinnen kennen:” daar kunnen wij ons niet over uitspreken” en “dat weten wij niet hoor”.

      Ik kan maar één tip geven als je je vriend vrij wil zien in de komende twee jaar… Zit er zelf achter, bel ze constant op, schrijf alles op, schrijf aangetekende brieven naar de directie want neem het van mij aan, als jij niks doet, reken er maar op dat zij in ieder geval niks zullen doen om zijn dossier vooruit te helpen.

      Hij is maar een nummer zoals de rest. Ze beginnen om 9u, drinken koffie van 9.30u tot 10.30u, en tegen 11.30u zijn ze al weg gaan freten!

      #607
      Chantal
      Deelnemer

       Hallo,

       Oei dat is echt keierg!Bij hem zeiden ze eerst ook dat zijn maatschappelijke enquete er niet was maar heb toen zelf met de justitieassistent gebeld en toen uiteindelijk was het er wel.
       In welke gevangenis zit jouw vriend?
       Ik wist helemaal niet dat als er dingen niet in orde waren je 2 maanden extra kon krijgen,dan zijn het echt klootzakken daar.
       Ondertussen weet hij al dat hij 4 februari voor de SURB moet komen en hopenlijk is hij tegen 1 maart thuis,psd,jwt,advocaat enzo zegt wel dat het er goed uitziet maar als ik dat zo hoor krijg ik toch wel wat schrik ze!

       Alvast bedankt voor je antwoord en veel sterkte!

       #610
       romeo
       Deelnemer

        Beste Bolle,

        Ik kan uw bericht alleen maar bevestigen. Ik weet goed over welke madam u het hebt op de PSD dienst van Brugge.
        Arrogantie heeft ze te koop. Ze doet precies wat zij wil en heeft bovenaldien zeer lange tenen.

        Het kan toch niet dat een ambtenaar (PSD – griffie …. ) die door de belastingbetaler – waaronder ook wij – betaald word, zomaar hun zinnetje kunnen doen.
        Het minste wat ze moeten doen is het werk waarvoor ze betaald worden zonder mensen te veroordelen. Dat behoort niet tot hun takenpakket.
        Is er iemand die weet bij welke dienst we terecht kunnen met klachten over de gebrekkige werking binnen de gevangenismuren. Is de Commissie van Toezicht hiervoor bevoegd ?

        #611
        Chantal
        Deelnemer

         Hoi,

         Amai jullie zouden echt moeten zien of jullie nergens kunnen klagen over haar want allez dat uw vriend 2 maanden extra krijgt omdat die dingen niet in orde zijn daar kan hij toch niks aan doen he!!

         Seg maar een v.i. datum kom je dan zeker vrij of kan het dan zijn dat je nog moet blijven want ik snap eerlijk gezegd niks van die moederfiche en de advocaat is ook niet alles ze :angry:

         #613
         marc
         Deelnemer

          Bij een V.I. is het de surb die beslist of je al dan niet vrij mag.
          Alleen de datum van einde straf is zeker (alleen uitzonderlijke gevallen hebben dat niet).
          Er zijn gedetineerden die al verschillende jaren over hunne V.I. zitten.
          Maar in normale omstandigheden denk ik niet dat het een probleem zal zijn.
          Het kan wel zijn dat hij eerst nog halve vrijheid krijgt of E.T. Nogmaals, dit hangt
          allemaal af van de surb magistraten.

          #614
          Chantal
          Deelnemer

           Hallo,

           Als ik dat zo hoor proberen de meeste mensen zoals justitieassistent,jwt enzo ons gewoon wat gerusttestellen want die zeggen allemaal:als hij voor de surb komt krijgt hij E.T. maar als ik dan zo hoor dat er mensen zijn die al jaren over hun v.i. datum zijn begin ik toch wat schrik te krijgen ze.:unsure:

           #616
           Marsupilami
           Deelnemer

            Het spijt me je te moeten zeggen dat je schrik gegrond is.

            Die VI datum is iets waar de meeste mensen zich serieus aan mispakken en grote illusies over hebben.

            dit komt uit de wet van 17 mei 2006, betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten

            TITEL IV De door de minister toe te kennen strafuitvoeringsmodaliteiten
            HOOFDSTUK I. – De uitgaansvergunning
            Art.4-5
            Art. 4.
            § 1. De uitgaansvergunning laat de veroordeelde toe om de gevangenis te verlaten voor
            een bepaalde duur die niet langer mag zijn dan zestien uren.
            § 2. De uitgaansvergunningen kunnen op elk moment van de detentieperiode aan de
            veroordeelde worden toegekend om :
            1° sociale, morele, juridische, familiale, opleidings- of professionele belangen te
            behartigen die zijn aanwezigheid buiten de gevangenis vereisen;
            2° een medisch onderzoek of een medische behandeling buiten de gevangenis te
            ondergaan.
            § 3. Tijdens de twee jaren die de datum voorafgaan waarop de veroordeelde tot
            voorwaardelijke invrijheidstelling kan worden toegelaten, kunnen aan die veroordeelde
            uitgaansvergunningen worden toegekend om zijn sociale reïntegratie voor te bereiden.
            Deze uitgaansvergunningen kunnen met een bepaalde periodiciteit worden toegekend.
            § 4. De uitvoering van de vrijheidsstraf loopt voort tijdens de duur van de toegekende
            uitgaansvergunning.
            7
            Art. 5. De uitgaansvergunning wordt toegekend op voorwaarde dat :
            1° de veroordeelde zich in de tijdsvoorwaarden bevindt bedoeld in artikel 4, §§ 2 en 3;
            2° er in hoofde van de veroordeelde geen tegenaanwijzingen bestaan waaraan men niet
            tegemoet kan komen door het opleggen van bijzondere voorwaarden; deze
            tegenaanwijzingen hebben betrekking op het gevaar dat de veroordeelde zich aan de
            uitvoering van zijn straf zou onttrekken, op het risico dat hij tijdens de
            uitgaansvergunning ernstige strafbare feiten zou plegen of op het risico dat hij de
            slachtoffers zou verontrusten;
            3° de veroordeelde instemt met de voorwaarden die aan de uitgaansvergunning kunnen
            worden verbonden krachtens artikel 11, § 3.
            HOOFDSTUK II. – Het penitentiair verlof
            Art.6-9
            Art. 6.
            § 1. Het penitentiair verlof laat de veroordeelde toe de gevangenis driemaal zesendertig
            uren per trimester te verlaten.
            § 2. Het penitentiair verlof heeft tot doel :
            1° de familiale, affectieve en sociale contacten van de veroordeelde in stand te houden
            en te bevorderen;
            2° de sociale reïntegratie van de veroordeelde voor te bereiden.
            § 3. De uitvoering van de vrijheidsstraf straf loopt voort tijdens de duur van het
            toegekend penitentiair verlof.
            Art. 7.
            Het penitentiair verlof wordt toegekend aan elke veroordeelde die voldoet aan de
            volgende voorwaarden :
            1° de veroordeelde bevindt zich in het jaar dat de datum voorafgaat waarop hij tot
            voorwaardelijke invrijheidstelling kan worden toegelaten;
            2° er bestaan in hoofde van de veroordeelde geen tegenaanwijzingen waaraan men niet
            tegemoet kan komen door het opleggen van bijzondere voorwaarden; deze
            tegenaanwijzingen hebben betrekking op het gevaar dat de veroordeelde zich aan de
            uitvoering van zijn straf zou onttrekken, op het risico dat hij tijdens het penitentiair
            verlof ernstige strafbare feiten zou plegen of op het risico dat hij de slachtoffers zou
            verontrusten;
            3° de veroordeelde stemt in met de voorwaarden die aan het penitentiair verlof kunnen
            worden verbonden krachtens artikel 11, § 3.
            Art. 8.
            Drie maanden voor de veroordeelde zich in de door artikel 7, 1°, bepaalde
            tijdsvoorwaarde bevindt, licht de directeur de veroordeelde schriftelijk in over de
            mogelijkheden tot toekenning van penitentiaire verloven.
            De veroordeelde richt zijn schriftelijk verzoek tot penitentiair verlof aan de directeur.
            De directeur kan de Dienst Justitiehuizen van de federale overheidsdienst Justitie
            opdragen een beknopt voorlichtingsrapport op te stellen of een maatschappelijke enquête
            te houden in het door de veroordeelde voor het penitentiair verlof voorgestelde
            opvangmilieu. De Koning bepaalt de inhoud van dat beknopt voorlichtingsrapport en van
            die maatschappelijke enquête.
            Binnen twee maanden na de ontvangst van het verzoek, stelt de directeur een met
            redenen omkleed advies op en zendt hij het verzoek en zijn met redenen omkleed advies
            over aan de minister of zijn gemachtigde en bezorgt de veroordeelde een afschrift ervan.
            8
            Art. 9.
            Indien het advies van de directeur niet wordt meegedeeld binnen de in artikel 8, vierde lid,
            bepaalde termijn, kan de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg op schriftelijk
            verzoek van de veroordeelde, de minister op straffe van een dwangsom veroordelen tot het
            uitbrengen van zijn advies, via de directeur, binnen de termijn voorzien door de voorzitter
            van de rechtbank van eerste aanleg en om aan de veroordeelde een afschrift van dit advies
            ter kennis te brengen.
            De voorzitter doet uitspraak na de veroordeelde en de minister of zijn gemachtigde te
            hebben gehoord, op advies van het openbaar ministerie, binnen vijf dagen na ontvangst
            van het verzoek.
            Tegen deze beslissing staat geen enkel rechtsmiddel open.
            HOOFDSTUK III. – Bepalingen die gemeen zijn aan de hoofdstukken I en II
            Afdeling I. – De procedure tot toekenning van de uitgaansvergunning en het penitentiair
            verlof
            Art.10-11
            Art. 10.
            § 1. De uitgaansvergunning of het penitentiair verlof wordt toegekend door de minister of
            zijn gemachtigde, op verzoek van de veroordeelde en na een met redenen omkleed advies
            van de directeur. Het advies van de directeur bevat, in voorkomend geval, een voorstel van
            bijzondere voorwaarden die hij nodig acht op te leggen.
            § 2. Binnen veertien dagen na de ontvangst van het dossier neemt de minister of zijn
            gemachtigde een beslissing. Deze met redenen omklede beslissing wordt binnen
            vierentwintig uur schriftelijk meegedeeld aan de veroordeelde, het openbaar ministerie
            en de directeur.
            Indien de minister of zijn gemachtigde oordeelt dat het dossier niet in staat is en er
            bijkomende informatie noodzakelijk is om een beslissing te kunnen nemen, kan deze
            termijn éénmalig met zeven dagen worden verlengd. De minister of zijn gemachtigde
            deelt dit onverwijld mee aan de directeur en de veroordeelde.
            Het slachtoffer wordt binnen vierentwintig uur schriftelijk in kennis gesteld van de
            toekenning van een eerste penitentiair verlof.
            § 3. Indien de uitgaansvergunning, bedoeld in artikel 4, of het penitentiair verlof wordt
            geweigerd, kan de veroordeelde een nieuwe aanvraag indienen ten vroegste drie
            maanden na de datum van deze beslissing.
            De beslissing van de minister of zijn gemachtigde wordt met redenen omkleed.
            § 4. Bij gebrek aan een beslissing binnen de bepaalde termijn wordt de minister geacht
            de uitgaansvergunning of het penitentiair verlof toe te kennen. Aan deze
            uitgaansvergunning of dit penitentiair verlof worden de bijzondere voorwaarden
            gekoppeld die de directeur, in voorkomend geval, overeenkomstig § 1, heeft voorgesteld.
            9
            Art. 11.
            § 1. De beslissing tot toekenning van een uitgaansvergunning bepaalt de duur ervan en,
            in voorkomend geval, de periodiciteit ervan.
            § 2. Behoudens andersluidende beslissing van de minister of zijn gemachtigde wordt de
            beslissing tot toekenning van penitentiair verlof geacht van rechtswege elk kwartaal te
            worden hernieuwd.
            De directeur beslist, na overleg met de veroordeelde, over de verdeling van het
            toegestane verlof voor elk trimester.
            § 3. De minister of zijn gemachtigde verbindt aan de beslissing tot toekenning van een
            uitgaansvergunning of een penitentiair verlof de algemene voorwaarde dat de
            veroordeelde geen nieuwe strafbare feiten mag plegen. In voorkomend geval bepaalt hij
            de bijzondere voorwaarden rekening houdend met de bepalingen van de artikelen 5, 2°,
            en 7, 2°.
            § 4. Bij wege van een met redenen omklede beslissing kan de minister of zijn
            gemachtigde ambtshalve, op verzoek van de veroordeelde, dan wel op voorstel van de
            directeur of van het openbaar ministerie, de in § 3, bedoelde bijzondere voorwaarden
            aanpassen.

            Lees dit eens goed en neem het van mij aan want ik spreek uit ervaring: alle termijnen die opgesomd worden, de tijd waarin de directie een advies moet opstellen en naar Brussel sturen is max 2 maand.

            Reken er maar op dat de directie van het PCB geen enkel dossier op tijd klaar maakt, 2 maanden is een lachertje, zeg maar minimum zes maanden.
            Het interesseert hen geen moer om hun werk te doen, gedetineerden hebben geen rechten, dus de directie én het PSD doen alles op hun manier, liefst zo traag en verkeerd mogelijk, PSD werkt opzettelijk tegen en doet de dossiers een maandenlange achterstand oplopen door de verslagen die ze moeten maken weken, meestal maanden uit te stellen.

            Daardoor kan de directie dan afkomen met een negatief advies met als reden dat ze het verslag nog niet hadden..

            Ook geven ze je bewust verkeerde informatie, laten ze belangrijke documenten uit iemands dossier verdwijnen en hun mentaliteit is om van te kotsen.

            Ze zijn incomptetent, permitteren zich alles, behandelen de gedetineerden en hun familie als stront, ze lachen je uit aan de telefoon, staan te grèten met de gevangenen als ze iets willen vragen.

            De griffie is al evenzeer bemand met ongeschoolde, ongemanierde en werkschuwe mensen die zelfs niet beschikken over een elementaire beleefdheid.

            Ik heb dit vanavond om 17u weer eens ondervonden. Ik heb de zoveelste poging gedaan om de griffie te vragen hoe ver het stond met het dossier van mijn vriend, die maar blijft aanslepen.

            DAT IEDEREEN DIT GOED LEEST EN ONTHOUDT: HET MENS DAT IK AAN DE TELEFOON HAD, VANDAAG OM 17U, VAN DE GRIFFIE, EEN VROUW, IS BEGINNEN DOORSLAAN TOEN IK WILDE WETEN HOE HET ZAT MET ZIJN DOSSIIER. ZE IS BEGINNEN SCHREEUWEN DAT ZE MAAR MET TWEE ZIJN EN DAT ZE GEEN TIJD HAD (Het eeuwige verhaal als je belt naar gelijk wie in de bak, of ze weten het niet, of ze mogen niks zeggen, of ze schakelen je zogezegd door naar iemand anders, waar niemand opneemt en je aan de lijn blijft hangen totdat de telefoon opeens zelf uitvalt)

            DAAROP HEEFT DAT SMERIG WIJF HET LEF GEHAD OM DE TELEFOON TOE TE SMIJTEN!!

            Ik zal te weten komen wie dat was, kan niet moeilijk zijn, het was vandaag, om 17u, een vrouw van de griffie en ze waren maar met twee.

            EEN OPROEP AAN IEDEREEN: ALS ER IEMAND WEET WIE DIE STOMME KOE IS, LET ME KNOW, HIER KOMT EEN STAARTJE AAN EN HET ZAL ER EEN ZIJN VAN HET GERECHT!

            Hoe ontmoedigend het ook klinkt, het spijt me maar ik kan nergens een hoopvol antwoord op geven. De directie kan zelfs geen vonnis lezen, Els van PSD is over het ganse land gekend als degene die de dossiers boycot.

            Tik maar eens Marcel Vervloesem in op google en daar zal je alles lezen over hoe het er werkelijk aan toe gaat in het PCB te Brugge.

            Voor iedereen die het aandurft en aankan om de waarheid onder ogen te zien, lees de getuigenissen over de mensonwaardige behandeling van deze man in brugge, hoe ze aan het proberen zijn om hem letterlijk te vermoorden door hem alle verzorging, medicatie te ontzeggen, door zijn dossier te boycotten, noem maar op.

            Het zal voor iedereen heel hard aankomen om te beseffen en in te zien waar je je aan mag verwachten als je een geliefde in het PCB zitten hebt…

            Maar het is de werkelijkheid, ze verdienen ginder allemaal de strop!

            #617
            Marsupilami
            Deelnemer

             Nee, geen enkele dienst van Justitie zal moeite doen, ze beantwoorden zelfs geen brieven, mails, noem maar op.

             Ik kan wel één hele goeie raad geven en dat is om zoals ik al eerder vermeldde op dit forum,, de naam Marcel Vervloesem eens op te zoeken.

             De organisatie die al jaren actief strijd voort tegen de onmenselijke behandeling van de gedetineerden in het pcb heeft al alles geprobeerd en blijft doorgaan om de illusie die Justitie naar de bevolking toe wil doen geloven, teniet te doen door de getuigenissen van gedetineerden in het pcb te publiceren.

             Dus, hoe meer getuigenissen van gedetineerden waarin ze vertellen hoe ze tegengewerkt worden, hoe ze aan hun lot overgelaten worden, hoe beter.

             Richt ze allemaal naar Jan Boeykens op dit emailadres: werkgroepmorkhoven@gmail.com en enkel op die manier heb je kans om iets te kunnen doen…

             #618
             Chantal
             Deelnemer

              Hallo,

              Als ik het zo hoor is het echt schandalig gesteld daar,mijn vriend zit in wortel.
              Daar is het niks beter hoor ook op medisch gebied krijgt hij niet de zorg die hij nodig heeft ik heb nu binnekort een afspraak met zijn specialist in het ziekenhuis in de hoop dat hij de dokter daar aan haar verstand kan brengen dat wat zij daar doet niet kan ofwel geen medicatie ofwel te veel.
              En de cipiers zijn al geen haar beter op een paar goeie mensen na allemaal rotzakken.
              Ik hoop dat je er snel achterkomt wie die trut van de griffie was en dat je er iets aan kan doen.

              Veel sterkte en groetjes

              #620
              marina
              Deelnemer

               als wij dat lezen begrijpen wij dat, mijn vriend heeft zelf in de gevangenis van Brugge gezeten, en inderdaad al wat je schrijft heb ik aan de lijve ondervonden.
               We hebben ondervonden dat de psd er alles aan doet om de gedetineerde nog langer in de gevangenis te laten zitten in plaats om hen te begeleiden naar buiten toe.
               Ook de partners laten ze in de kou staan, die worden zelfs uitgelachen en belachelijk gemaakt.

               #626
               Marsupilami
               Deelnemer

                18-06-2009, 01:12:53
                gebrek aan tact

                mijn echtgenoot zit sedert okt 2007 in brugge normaal kwam hij vrij in mei 2008 maar door de nieuwe wet moet hij eerst voor de strafuitvoering daarvoor moet een psd verslag worden opgemaakt hier doen ze bijna een jaar over en dan is nog alles negatief wat ze schrijven.ikzelf ben moeder van 9 kinderen ik ben 40j en sinds jan dit jaar weet ik dat ik terminaal kankerpatient ben ook de gevangenis h eeft een copy van mijn med dos maar ze willen er geen rekening mee houden mijn man heeft strafonderbreking gevragd maar daar hebben ze neg advies op gegeven en voor electr toezicht of beperkte detentie moet hij eerst een reclaseringsplan hebben,ze nemen voor alles rustig de tijd zonder er bij stil te staan dat ik er over een jaar misschien niet meer ben en het ergste is dat hij een straf uitzit van bijna 10j geleden in zijn psd verslag schrijven ze dat mijn man geen tact heeft,maar de pot verwijt de ketel.

               • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.