Ga naar de inhoud

Re:Weet niet zo goed wat doen…

Home Forums Familie van gedetineerden Weet niet zo goed wat doen… Re:Weet niet zo goed wat doen…

#1256
Anoniem

    In geval van veroordeling van NIET MEER DAN DRIE JAAR valt men onder Ministeriële Omzendbrief nr. 1771 (zie website Federale Overheidsdienst Justitie). Deze omzendbrief betreft de voorlopige invrijheidstelling (en dus niet de voorwaardelijke invrijheidstelling, zoals M. Martin). De veroordeelde wordt in vrijheid gesteld door de directeur van de gevangenis, nadat hij één derde van zijn straf heeft ondergaan. Er wordt geen rekening gehouden met herhaling! Uitzondering zijn wel de veroordeelden wegens seksuele misdrijven op minderjarigen. Zij worden in vrijheid gesteld door de Dienst Individuele Gevallen. Voor hen geldt de regel van één derde niet noodzakelijk.
    Op die regel van één derde kan men rekenen, behalve in geval van seksueel misdrijf zoals hiervoor omschreven.
    Is dit voldoende informatie?
    Ik tracht nog op te zoeken wanneer men in aanmerking kan komen voor elektronisch toezicht, want dat ken ik niet uit het hoofd.